Synpunkter inför samråd!

Hej alla Hultabor!

Här kommer lite viktig information som kan vara bra att ta del av gällande den detaljplan som berör byggnationen längst Varbergsvägen och ängarna vid Åsa IP.

Den 11 december mellan kl. 16-19 kommer det hållas ett samrådsmöte arrangerat av Kungsbacka kommun gällande nybyggnationen nere i centrum längst Varbergsvägen. I detaljplan presenteras förslag om att förlägga hyresgästernas parkeringar till en nybyggd parkering, omfattande 150 platser, på ängen utanför Åsa IP.

Skriftliga synpunkter gällande detaljplanen ska vara kommunen tillhanda senast den 8 januari 2024.

Gå till Kungsbacka kommuns hemsida för att läsa mer om detaljplan, kartor mm.
https://kungsbacka.se/bygga-bo-och-miljo/aktuella-projekt/asa-restaurangstrak

Hulta Samfällighetsförening planerar att framföra synpunkter gällande den parkering som kommer påverka trafiken till och från hultaområdet. Dela gärna med er av era synpunkter på mail till ordforande@hultasamfallighet.se

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Avgifter

För fastighetsägare i Hulta samfällighetsförening gäller följande avgifter:

Året runt: 1700 kr
Fritidshus: 1020 kr
Tomtmark: 170 kr
Vänligen kontakta samfällighetens kassör för eventuella frågor eller justering av nyttjande.
Vänliga hälsningar
Styrelsen

Kallelse till Föreningsstämma 2023

Varmt välkomna att delta på årets föreningsstämma 2023!

I bifogade dokument hittar ni kallelse, motioner och verksamhetsberättelse.
Håll till godo så ses vi den 29 mars kl. 19.00 på Åsa IP.

Kallelse stämma Verksamhetsberättelse2022 Motion väg S12 MED Rekommendation (4) Motion+2023 Styrelsens förslag avgifthöjning årsmöte 2023 (1)

Asfaltering i området

På torsdag denna veckan (25/10-18) kommer vi att genomföra de asfaltarbeten som ligger planerade för året. Det som skall göras är en ny toppning på 4 CM ny asfalt.

Dessa gick vi igenom på höstmötet nu i oktober.

Den som kommer utföra arbetena är Sandahls asfalt.

Områden där arbete kommer ske under torsdagen är följande.

 • Norra bergsvägen från korsningen och ca 150 meter upp i backen.
 • Norra bergsvägen i början. Lagning av potthål (lokal skada i vägbanan)
 • Övre Lundborgs väg nedre delen i korsning.
 • Övre Lundborgs väg, den branta backen.
 • Granliden kommer till största del göras om. Ca 105 meter full bredd.
 • Granliden bakom Hultavägen 34. Ca 15 meter som skall återställas efter skador uppkomna i samband med fiberläggning.
 • Mossvägen. Här är det dels återställning efter fiberläggning samt ny toppning utanför mossvägen 8 där vatten skadat vägbanan och skapat sprickor.
 • Mossvägen. I början av backen där det konstant flyter iväg massa grus kommer vi att bredda vägen 35 CM för att binda materialet.
 • Hjalmars väg. Här kommer vi att fixa till svängen längst upp som är alldeles för snäv. Vilket gör att bolar idag måste köra på ängen i kurvan.

Att tänka på:

 • Kolla ut i tid om det befinner sig arbetare utanför din fastighet. Detta för att planera din resa.
 • Visa hänsyn till arbetarna.
 • Kör mycket försiktigt över de nyasfalterade delarna i området.