Information

Årsmöte 2021

Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma

På grund av de restriktioner som gäller i den pågående Coronapandemin flyttar vi årsmötet till juli. Kvarstår restriktionerna så räknar vi med att vi kan genomföra årsmötet utomhus.
Onsdagen den 7 juli 2021kl. 19.00, ldrottsgården ÅSA

Se under evenemang för årsmöteshandlingarna.

Välkommen

Styrelsen

REGLER FÖR TUNG TRAFIK I OMRÅDET

Hulta Samfällighetsförening i Åsa

Med anledning av BK2 som gäller i hela området ⚠️

Den senaste tiden har vi fått information från fastighetsägare att de ska få utkörning av transport som överskrider BK2.

Superbra att vi fått denna info men vi vill genom detta inlägg förtydliga riktlinjerna för sådana transporter. …

Styrelsen önskar få information gällande transporten om möjligt ca 2 veckor innan transportdatum. Detta för att hinna förbesiktiga vägen som transporten ska färdas på, samt för att upprätta ett avtal med fastighetsägarens godkännande om att fastighetsägaren ansvar att återställa vägen i de fall skador skulle uppkomma. Avtalet ska skrivas under av vägansvariga samt av fastighetsägaren för att sedan kunna dokumenteras i styrelsens arkiv. Efter datumet för transporten besiktigas vägen igen och fastighetsägaren får återkoppling av vägansvariga. För att i ordningställa avtalet behöver vi följande information:

🔺️ Fastighetsägarens namn
🔺️ Fastighetens adress samt fastighetsbeteckning
🔺️ Datum och ungefärlig tid för transporten

Förr tog styrelsen in en deposition på 10 000kr som sedan återbetalades efter transport och besiktning av väg. Detta görs alltså inte längre eftersom det allt som oftast blir mycket skickande av pengar fram och tillbaka.

Hälsningar
Styrelsen

Nytt digitalt arbetssätt för styrelsen

En förklaring vad som hänt under veckan

Först, jag (Morgan) ber så mycket om ursäkt för att jag glömde av att stänga av automatiskt epost-utskick i början av träningen och sedan även vid träning av de som inte var med vid första tillfället. Syftet var att alla styrelsemedlemmar skulle på riktigt testa att göra inlägg som vi också tagit bort eftersom de inte innehöll något värt att spara. Därav fick ni som är epost-prenumeranter massa utskick helt i onödan, detta kommer inte ske igen. Se det istället som ett bevis på att styrelsen framöver enkelt kommer kunna delge information till oss alla. Nyttjar man epost-prenumeration så behöver man inte ens kolla om något nytt lagts upp förrän man får ett e-post.

Nya epost-adresser gäller framöver

Från och med nu har vi även nya epost-adresser till styrelsen. Den adressen som ska användas vid frågor är nu info@hultasamfallighet.se och ingen annan. Den gamla kommer sporadiskt kollas. Den nya är kopplad så alla styrelsens medlemmar får dem på ett smart sätt som möjliggör snabbare respons. Under Kontakt är alla nya uppgifter.

Framtida förslag för information inom samfälligheten

Jag har också gjort en analys av all dokumentation som finns och det gamla sättet att presentera på hemsidan och hantera dokument internt inom styrelsen. Dessutom kom det under höstmötet förslag på annan information som skulle passa på hemsidan. För att åtgärda detta och få en hemsida med all historik och mer information, städa alla gamla dokument och skapa en struktur för framtida styrelser med mallar behövs vad jag uppskattar 2-3 veckors heltidsarbete. Detta går att dela upp i paket om tre delar med då minskad effektivitet och högre kostnad. Frågan är hur vi ska lösas en sådan uppgift. Möjligen krävs en motion eller flera till årsmötet för detta. Om ingen helt frivilligt känner för att göra jobbet.

Med vänliga hälsningar

Morgan (temporär hemsidesansvarig/IT-ansvarig)

 

 

Asfaltering i området

På torsdag denna veckan (25/10-18) kommer vi att genomföra de asfaltarbeten som ligger planerade för året. Det som skall göras är en ny toppning på 4 CM ny asfalt.

Dessa gick vi igenom på höstmötet nu i oktober.

Den som kommer utföra arbetena är Sandahls asfalt.

Områden där arbete kommer ske under torsdagen är följande.

 • Norra bergsvägen från korsningen och ca 150 meter upp i backen.
 • Norra bergsvägen i början. Lagning av potthål (lokal skada i vägbanan)
 • Övre Lundborgs väg nedre delen i korsning.
 • Övre Lundborgs väg, den branta backen.
 • Granliden kommer till största del göras om. Ca 105 meter full bredd.
 • Granliden bakom Hultavägen 34. Ca 15 meter som skall återställas efter skador uppkomna i samband med fiberläggning.
 • Mossvägen. Här är det dels återställning efter fiberläggning samt ny toppning utanför mossvägen 8 där vatten skadat vägbanan och skapat sprickor.
 • Mossvägen. I början av backen där det konstant flyter iväg massa grus kommer vi att bredda vägen 35 CM för att binda materialet.
 • Hjalmars väg. Här kommer vi att fixa till svängen längst upp som är alldeles för snäv. Vilket gör att bolar idag måste köra på ängen i kurvan.

Att tänka på:

 • Kolla ut i tid om det befinner sig arbetare utanför din fastighet. Detta för att planera din resa.
 • Visa hänsyn till arbetarna.
 • Kör mycket försiktigt över de nyasfalterade delarna i området.

Frågor på ovan kan ställs på telefon till Marcus Wennergren (vägansvarig) på telefon 0700-495251

Höstmöte

Tack för deltagandet på årets höstmöte.

Bra diskussioner.

Kommande projekt är asfaltering av vissa delar i området. Start slutet av oktober eller början av november.

En ny hemsida är lanserad

Vi har nu satt upp en ny hemsida. Med nya möjligheter.
Allt arbete är ännu inte klart, det kommer tillkomma äldre material som protokoll etc under hösten.

Är det något annat du skulle vilja se på hemsidan?
Skicka ett epost till webmaster@hultasamfallighet.se och berätta.

Som du kanske noterat så har vi nu även automatiskt utskick av epost för varje nytt inlägg. Om du inte vill ha det alls, klicka på länken i brevet för att avsluta prenumerationen. Om du endast vill ha för viss sorts inlägg, meddela webmaster@hultasamfallighet.se så går det att ordna också.

Får du inget epost och vill ha? Skriv in ditt namn och epost-adress i fälten som finns till vänster och börja prenumerera.

Historik åtgärder 2005-2013

2012-13

 • Rensning av diken i området och åtgärdande av viss ytvattenavrinning
 • Fyra nya vägbulor
 • Asfaltering Hultavägens nedre del, delvis i Kommunens regi
 • Skyltning av BK2-väg (bärighet)
 • Utbyte av slitna/trasiga skyltar i området

2011

 • Målning av samtliga vägbulor
 • 2 nya sandlådor har placerats ut
 • Utbyte av slitna/trasiga skyltar i området
 • Fortsatt översyn av trafikfarlig växtlighet
 • Föreningen Grannsamverkan har satt upp skyltar i området och har även en länk på vår hemsida.

2010

 • Slyröjning av hela området
 • Utbyte av slitna/trasiga skyltar i området
 • Fortsatt översyn av trafikfarlig växtlighet
 • Ny vägbula vid infarten Hultavägen
 • Asfaltering av följande:
 • hel iståndsättning av Mossvägen
 • vändplatsen högst upp och viss annan asfaltering på Norra Bergsvägen
 • bihang till Åsa Vinkelväg
 • backen vid Övre Lundborgs väg
 • igenfyllning av potthål vid idrottsplatsen

2009

 • Slyröjning av hela området
 • Översyn av trafikfarlig växtlighet i hela området

2008

 • Slyröjning av hela området
 • Vändplats iordningställd högst upp på Granliden
 • Igenfyllning av potthål Mossvägen, Övre Lundborgs väg samt utanför idrottsplatsen
 • Komplettering/utbyte av skyltar vid infarten Hultaområdet

2007

 • Asfaltering av följande vägar:
 • Lundborgs väg
 • Hultavägen 44-46
 • Kompletteringsasfaltering av Hultaslingan
 • Hel iståndsättning av Hultavägen
 • Slyröjning av hela området
 • Dräneringsarbete vid fastighet 2:125 och 2:152
 • Dike iordningsställt vid fastighet 2:27
 • Rör nedlagt i diket vid Övre Lundborgs väg mot Hultavägen

2005 – 2006

 • Asfaltering av följande vägar:
 • Övre Lundborgs väg
 • Granliden
 • Åsa Vinkelväg
 • Lottavägen
 • Parkeringsplatsen vid Hultavägen