Asfaltering i området

På torsdag denna veckan (25/10-18) kommer vi att genomföra de asfaltarbeten som ligger planerade för året. Det som skall göras är en ny toppning på 4 CM ny asfalt.

Dessa gick vi igenom på höstmötet nu i oktober.

Den som kommer utföra arbetena är Sandahls asfalt.

Områden där arbete kommer ske under torsdagen är följande.

 • Norra bergsvägen från korsningen och ca 150 meter upp i backen.
 • Norra bergsvägen i början. Lagning av potthål (lokal skada i vägbanan)
 • Övre Lundborgs väg nedre delen i korsning.
 • Övre Lundborgs väg, den branta backen.
 • Granliden kommer till största del göras om. Ca 105 meter full bredd.
 • Granliden bakom Hultavägen 34. Ca 15 meter som skall återställas efter skador uppkomna i samband med fiberläggning.
 • Mossvägen. Här är det dels återställning efter fiberläggning samt ny toppning utanför mossvägen 8 där vatten skadat vägbanan och skapat sprickor.
 • Mossvägen. I början av backen där det konstant flyter iväg massa grus kommer vi att bredda vägen 35 CM för att binda materialet.
 • Hjalmars väg. Här kommer vi att fixa till svängen längst upp som är alldeles för snäv. Vilket gör att bolar idag måste köra på ängen i kurvan.

Att tänka på:

 • Kolla ut i tid om det befinner sig arbetare utanför din fastighet. Detta för att planera din resa.
 • Visa hänsyn till arbetarna.
 • Kör mycket försiktigt över de nyasfalterade delarna i området.