Synpunkter inför samråd!

Hej alla Hultabor!

Här kommer lite viktig information som kan vara bra att ta del av gällande den detaljplan som berör byggnationen längst Varbergsvägen och ängarna vid Åsa IP.

Den 11 december mellan kl. 16-19 kommer det hållas ett samrådsmöte arrangerat av Kungsbacka kommun gällande nybyggnationen nere i centrum längst Varbergsvägen. I detaljplan presenteras förslag om att förlägga hyresgästernas parkeringar till en nybyggd parkering, omfattande 150 platser, på ängen utanför Åsa IP.

Skriftliga synpunkter gällande detaljplanen ska vara kommunen tillhanda senast den 8 januari 2024.

Gå till Kungsbacka kommuns hemsida för att läsa mer om detaljplan, kartor mm.
https://kungsbacka.se/bygga-bo-och-miljo/aktuella-projekt/asa-restaurangstrak

Hulta Samfällighetsförening planerar att framföra synpunkter gällande den parkering som kommer påverka trafiken till och från hultaområdet. Dela gärna med er av era synpunkter på mail till ordforande@hultasamfallighet.se

Vänliga hälsningar
Styrelsen