Avgifter

För fastighetsägare i Hulta samfällighetsförening gäller följande avgifter:

Året runt: 1700 kr
Fritidshus: 1020 kr
Tomtmark: 170 kr
Vänligen kontakta samfällighetens kassör för eventuella frågor eller justering av nyttjande.
Vänliga hälsningar
Styrelsen