Synpunkter inför samråd!

Hej alla Hultabor!

Här kommer lite viktig information som kan vara bra att ta del av gällande den detaljplan som berör byggnationen längst Varbergsvägen och ängarna vid Åsa IP.

Den 11 december mellan kl. 16-19 kommer det hållas ett samrådsmöte arrangerat av Kungsbacka kommun gällande nybyggnationen nere i centrum längst Varbergsvägen. I detaljplan presenteras förslag om att förlägga hyresgästernas parkeringar till en nybyggd parkering, omfattande 150 platser, på ängen utanför Åsa IP.

Skriftliga synpunkter gällande detaljplanen ska vara kommunen tillhanda senast den 8 januari 2024.

Gå till Kungsbacka kommuns hemsida för att läsa mer om detaljplan, kartor mm.
https://kungsbacka.se/bygga-bo-och-miljo/aktuella-projekt/asa-restaurangstrak

Hulta Samfällighetsförening planerar att framföra synpunkter gällande den parkering som kommer påverka trafiken till och från hultaområdet. Dela gärna med er av era synpunkter på mail till ordforande@hultasamfallighet.se

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Avgifter

För fastighetsägare i Hulta samfällighetsförening gäller följande avgifter:

Året runt: 1700 kr
Fritidshus: 1020 kr
Tomtmark: 170 kr
Vänligen kontakta samfällighetens kassör för eventuella frågor eller justering av nyttjande.
Vänliga hälsningar
Styrelsen

Fullmakt

Vid tillfällen när du själv inte kan delta men ändå vill göra din röst hörd kan en fullmakt vara bra att ha. I bifogad fil finns det ett fullmaktsunderlag som ni kan ladda ner och skriva ut för att sedan skicka med en granne eller annan person till exempelvis stämman. Genom fullmakten tillåts personen att föra er talan och att rösta i ert namn.

fullmakt-foreningsstamma_220113

Kallelse till Föreningsstämma 2023

Varmt välkomna att delta på årets föreningsstämma 2023!

I bifogade dokument hittar ni kallelse, motioner och verksamhetsberättelse.
Håll till godo så ses vi den 29 mars kl. 19.00 på Åsa IP.

Kallelse stämma Verksamhetsberättelse2022 Motion väg S12 MED Rekommendation (4) Motion+2023 Styrelsens förslag avgifthöjning årsmöte 2023 (1)