Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma Onsdagen den 11 mars 2020 kl. 19.00, Idrottsgården ÅSA

VÄLKOMNA!

Styrelsen