Grannsamverkan

Grannsamverkan mot brott

Styrelsen beslutade vid styrelsemötet 2011-11-15 om att upplåta plats för information om grannsamverkan på föreningens hemsida. Grannsamverkan ligger ej under vägföreningens ansvarsområde.

Ser du något misstänkt i området, kan du mejla ann.ronnang@polisen.se
Vid misstanke om pågående inbrott, ring polisen direkt.

Har Du frågor eller funderingar så kontakta gärna Ditt kontaktombud. Vi hjälps åt att hålla tjuven borta! Vill du komma i kontakt med grannsamverkan?
Skriv till: sgh.sandh@gmail.com
Huvudkontaktombud: Sture Sandh, Hultavägen 51.

Läs mer på Grannsamverkans hemsida http://www.samverkanmotbrott.se/