Kontakt

Styrelse

Ordförande Peter Gaestadius
ordforande@hultasamfallighet.se
0705-629490

Sekreterare Anette Eliesersson
sekreterare@ghultasamfallighet.se

Vägansvarig Martin Falk
vag@hultasamfallighet.se

Vägansvarig Johanna Östling
vag@hultasamfallighet.se

Kassör Lina Linder
kassor@hultasamfallighet.se

Revisorer

 

Valberedning

Erland Bertelino
Lotta Linde

Vägbelysning

Frågor om vägbelysning är inte föreningens ansvar.
Kontakta Kungsbacka kommun, avdelning Teknik, för felanmälan.
Kommunens kundcenter
Kungsbacka direkt
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Övriga önskemål eller synpunkter

Kontakta någon i styrelsen.

För ärenden som inte är brådskande går det bra att skriva till info@hultasamfallighet.se eller kontakta ansvarig direkt.
Informationstavla finns vid besöksparkeringen Hultavägen/Mossvägen.