Kontakt

För ärenden som inte är brådskande går det bra att skriva till info@hultasamfallighet.se, eller kontakta ansvarig direkt.
Vill du få svar eller kontakt omgående – ring!
Informationstavla finns vid besöksparkeringen Hultavägen/Mossvägen.

Styrelse

Revisorer

Valberedning

Vägbelysning

Frågor om vägbelysning är inte föreningens ansvar.
Kontakta Kungsbacka kommun, avdelning Teknik, för felanmälan.
Kommunens kundcenter
Kungsbacka direkt
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Övriga önskemål eller synpunkter

Kontakta någon i styrelsen.