Kontakt

Styrelse

Ordförande Peter Gaestadius
ordforande@hultasamfallighet.se
0705-629490

Sekreterare Johanna Östling
sekreterare@hultasamfallighet.se

Vägansvarig Martin Falk
vag@hultasamfallighet.se

Vägansvarig Johan Dahlgren
vag@hultasamfallighet.se

Kassör Lina Linder
kassor@hultasamfallighet.se

Revisorer

Lars Jakobsson
Michael Kaul

Valberedning

Erland Bertelino
Theo Wearn
Mats Johansson

Vägbelysning

Frågor om vägbelysning är inte föreningens ansvar.
Kontakta Kungsbacka kommun, avdelning Teknik, för felanmälan.
Kommunens kundcenter
Kungsbacka direkt
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Övriga önskemål eller synpunkter

Kontakta någon i styrelsen.

För ärenden som inte är brådskande går det bra att skriva till info@hultasamfallighet.se eller kontakta ansvarig direkt.
Informationstavla finns vid besöksparkeringen Hultavägen/Mossvägen.