Nyhetsbrev

Planerade åtgärder 2022

Lundborgsväg

 • Vatten tränger upp ur vägbana på grund av en raserad dagvattenledning. Arbetet är prioriterat eftersom vattnet riskerar att underminera vägen.
  Arbetets kostnad kommer troligtvis vara omfattande om stora delar av vägen behövs tas upp. I dagsläget är det oklart gällande arbetets omfattning och hur mycket av ledningen som är raserad.
  Kontakt med Sandahl gällande offert, eventuella åtgärder och möjliga alternativa lösningar pågår.

Mossvägen

 • Lagning av potthåll som troligtvis orsakats på grund av dagvatten. Behöver åtgärdats och är prioriterat.
  Kontakt med Sandahl gällande offert pågår.

 

Åtgärder 2021

Arbeten som utförts under år 2021

Övre lundborgväg

 • Vändplatsen har skyltats upp och gjorts bredare.
 • T-korsning har gjorts bredare för att större fordon och personbilar inte skall köra sönder vägkanter.
 • Mindre asfalteringsarbeten har gjorts för att minimera större skada på vägen.
 • Rensning av diken och vägkanter har gjorts för att underlätta dagvattenavrinningen.
 • Rör har lagts under vägen för att leda bort dagvatten. Detta arbete är ej klart med anledning av att vattnet ej går önskad väg. Dialog med fastighetsägare pågår om åtgärder.

Lundborgsväg

 • I samband med en stor virkestagning har diket i Lundborgs backe grävts ur för att underlätta dagvattenavrinningen. Diket var dåligt underhållet och till viss del igensatta av trädgårdsavfall. Efter utfört arbete fungerar avrinningen som sig bör.
 • Dikesutgrävning längst större delen av Lundborgsväg.
 • Vändplatsen högst upp i backen är skyltad.
 • Mindre lagningar så som ”limningar” har utförts.
 • Ett nytt dike har grävts och rör har lagts ner under uppfart. Mer arbeten vid Lundborgsväg 16 återstår eftersom en trumma under vägen nu är bekräftad sönder.

  Hjalmarsväg

 • Skärning och omläggning av asfalt som gått sönder på grund av kantkörning. Förstärkt kanter med grus.

Hultavägen

 • P-platserna har målats om.
 • Vägkanterna har skrapats, särskilt arbete har lagts i samband till farthinder.
 • Limningar har gjorts för att minimera större skada på vägen.
 • Rensning av diken och vägkant för att underlätta dagvattenavrinning.
 • Montering av skyltar.

Mossvägen

 • Större omasfaltering för att få ordning på lutning av väg på grund av dagvatten.
 • Utgrävningar av diken och skrapning av vägkanter.
 • Vändplatsen är nu skyltad och två P-platser är gjorda i anslutning till vändplatsen. Platserna möjliggör god parkering för bland annat gäster.
 • Stenar är lagda för att förhindra parkeringar i kurvan.
 • Mindre lagningar eller ”limningar” är gjorda för att minimera större skador.

 

REGLER FÖR TUNG TRAFIK I OMRÅDET

Hulta Samfällighetsförening i Åsa

Med anledning av BK2 som gäller i hela området ⚠️

Den senaste tiden har vi fått information från fastighetsägare att de ska få utkörning av transport som överskrider BK2.

Superbra att vi fått denna info men vi vill genom detta inlägg förtydliga riktlinjerna för sådana transporter. …

Styrelsen önskar få information gällande transporten om möjligt ca 2 veckor innan transportdatum. Detta för att hinna förbesiktiga vägen som transporten ska färdas på, samt för att upprätta ett avtal med fastighetsägarens godkännande om att fastighetsägaren ansvar att återställa vägen i de fall skador skulle uppkomma. Avtalet ska skrivas under av vägansvariga samt av fastighetsägaren för att sedan kunna dokumenteras i styrelsens arkiv. Efter datumet för transporten besiktigas vägen igen och fastighetsägaren får återkoppling av vägansvariga. För att i ordningställa avtalet behöver vi följande information:

🔺️ Fastighetsägarens namn
🔺️ Fastighetens adress samt fastighetsbeteckning
🔺️ Datum och ungefärlig tid för transporten

Förr tog styrelsen in en deposition på 10 000kr som sedan återbetalades efter transport och besiktning av väg. Detta görs alltså inte längre eftersom det allt som oftast blir mycket skickande av pengar fram och tillbaka.

Hälsningar
Styrelsen