Hem

Vägföreningen för Hultaområdet i Åsa

Vägarna i området ägs gemensamt av fastighetsägarna via Samfällighetsföreningen, som hanterar det som rör drift och underhåll av vägarna i området, d.v.s. väganläggning, vägunderhåll och vinterväghållning. Medlemsskapet är obligatoriskt för alla fastighetsägare inom området.

Hulta samfällighet omfattar följande vägar: Hultavägen, Mossvägen, Granliden, Övre Lundborgs väg, Lundborgs väg, Hjalmars väg, Södra och Norra Bergsvägen, Lottavägen och Åsa Vinkelväg. Sammanlagt över 200 fastigheter. Du som är nyinflyttad är välkommen att anmäla dig, samt få övrig information av vår kassör, ordförande eller sekreterare. Vi hoppas du kommer att trivas i vårt område.

Några av föreningens medlemmar får arvode för att sitta med i styrelsen. Dessa väljs vid den årliga föreningsstämman. Du som fastighetsägare är välkommen att hjälpa till genom att engagera dig i styrelsen eller om du vill ställa upp med annat praktiskt.