Fullmakt

Vid tillfällen när du själv inte kan delta men ändå vill göra din röst hörd kan en fullmakt vara bra att ha. I bifogad fil finns det ett fullmaktsunderlag som ni kan ladda ner och skriva ut för att sedan skicka med en granne eller annan person till exempelvis stämman. Genom fullmakten tillåts personen att föra er talan och att rösta i ert namn.

fullmakt-foreningsstamma_220113