Fullmakt

Vid tillfällen när du själv inte kan delta men ändå vill göra din röst hörd kan en fullmakt vara bra att ha. I bifogad fil finns det ett fullmaktsunderlag som ni kan ladda ner och skriva ut för att sedan skicka med en granne eller annan person till exempelvis stämman. Genom fullmakten tillåts personen att föra er talan och att rösta i ert namn.

fullmakt-foreningsstamma_220113

Kallelse till Föreningsstämma 2023

Varmt välkomna att delta på årets föreningsstämma 2023!

I bifogade dokument hittar ni kallelse, motioner och verksamhetsberättelse.
Håll till godo så ses vi den 29 mars kl. 19.00 på Åsa IP.

Kallelse stämma Verksamhetsberättelse2022 Motion väg S12 MED Rekommendation (4) Motion+2023 Styrelsens förslag avgifthöjning årsmöte 2023 (1)