Planerade åtgärder 2022

Lundborgsväg

  • Vatten tränger upp ur vägbana på grund av en raserad dagvattenledning. Arbetet är prioriterat eftersom vattnet riskerar att underminera vägen.
    Arbetets kostnad kommer troligtvis vara omfattande om stora delar av vägen behövs tas upp. I dagsläget är det oklart gällande arbetets omfattning och hur mycket av ledningen som är raserad.
    Kontakt med Sandahl gällande offert, eventuella åtgärder och möjliga alternativa lösningar pågår.

Mossvägen

  • Lagning av potthåll som troligtvis orsakats på grund av dagvatten. Behöver åtgärdats och är prioriterat.
    Kontakt med Sandahl gällande offert pågår.