ÅRSMÖTE 2021

När

7 juli 2021    
19:00 - 21:00

Event Type

Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma

På grund av de restriktioner som gäller i den pågående Coronapandemin flyttar vi årsmötet
tilljuli. Kvarstår restriktionerna så räknar vi med att vi kan genomföra årsmötet utomhus.

Onsdagen den 7 juli 2021kl. 19.00, ldrottsgården ÅSA

Årsmöteshandlingar har skickats till alla medlemmar i början av april, samt bifogas nedan.

Välkomna

STYRELSEN

KALLELSE
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
RESULTAT
REVISIONS BERÄTTELSE