Historik åtgärder 2005-2013

2012-13

 • Rensning av diken i området och åtgärdande av viss ytvattenavrinning
 • Fyra nya vägbulor
 • Asfaltering Hultavägens nedre del, delvis i Kommunens regi
 • Skyltning av BK2-väg (bärighet)
 • Utbyte av slitna/trasiga skyltar i området

2011

 • Målning av samtliga vägbulor
 • 2 nya sandlådor har placerats ut
 • Utbyte av slitna/trasiga skyltar i området
 • Fortsatt översyn av trafikfarlig växtlighet
 • Föreningen Grannsamverkan har satt upp skyltar i området och har även en länk på vår hemsida.

2010

 • Slyröjning av hela området
 • Utbyte av slitna/trasiga skyltar i området
 • Fortsatt översyn av trafikfarlig växtlighet
 • Ny vägbula vid infarten Hultavägen
 • Asfaltering av följande:
 • hel iståndsättning av Mossvägen
 • vändplatsen högst upp och viss annan asfaltering på Norra Bergsvägen
 • bihang till Åsa Vinkelväg
 • backen vid Övre Lundborgs väg
 • igenfyllning av potthål vid idrottsplatsen

2009

 • Slyröjning av hela området
 • Översyn av trafikfarlig växtlighet i hela området

2008

 • Slyröjning av hela området
 • Vändplats iordningställd högst upp på Granliden
 • Igenfyllning av potthål Mossvägen, Övre Lundborgs väg samt utanför idrottsplatsen
 • Komplettering/utbyte av skyltar vid infarten Hultaområdet

2007

 • Asfaltering av följande vägar:
 • Lundborgs väg
 • Hultavägen 44-46
 • Kompletteringsasfaltering av Hultaslingan
 • Hel iståndsättning av Hultavägen
 • Slyröjning av hela området
 • Dräneringsarbete vid fastighet 2:125 och 2:152
 • Dike iordningsställt vid fastighet 2:27
 • Rör nedlagt i diket vid Övre Lundborgs väg mot Hultavägen

2005 – 2006

 • Asfaltering av följande vägar:
 • Övre Lundborgs väg
 • Granliden
 • Åsa Vinkelväg
 • Lottavägen
 • Parkeringsplatsen vid Hultavägen