STYRELSEN 2020

STYRELSEN 2020

Ordförande

Peter Gaestadius, Hultavägen 26                     0705-629490  peter@gaestadius.se Postadress; Låkebergsgatan 84, 42334 Torslanda

Vice Ordförande

Mats Gillqvist, Hultavägen 59                             0705-770316

Sekreterare

Anette Eliesersson, Mossvägen 28                  0703-847289

Kassör

Annica Andreasson, Norra Bergsvägen 11    0705-524023

Clas Baad, Södra Bergsvägen 10 A                    0702-287007

Vägansvarig

Åke Thim, Lottavägen 7                                        0703-189435

Vägansvarig

Johanna Östling, Hultavägen 42 A                    0705-500959

Andreas Begovich, Hultavägen 37 B                0732-065178

Patrik Johansson, Hultavägen 44                      0702-706433

Alla i styrelsen kan nås via email info@hultsamfällighet.se