Höstmöte

Tack för deltagandet på årets höstmöte.

Bra diskussioner.

Kommande projekt är asfaltering av vissa delar i området. Start slutet av oktober eller början av november.